Ταβέρνα Μελίστα (Μαραθιάς Δωρίδας, τηλ. 2634091200)