Όλα τα μπανεράκια είναι υποστηρικτών του Απόλλωνα Ευπαλίου χωρίς οικονομική ανάμειξη της ιστοσελίδας.

Ταβέρνα Μελίστα (Μαραθιάς Δωρίδας, τηλ. 2634091200)