Ντότσικας Tours: Εκδρομή στον Μύλο των Ξωτικών (Τρίκαλα), στις 10 Δεκεμβρίου 2023