Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πενταγιούς καλεί σε επικοινωνία τους συγχωριανούς του