Εθελοντική Αιμοδοσία στον Μαραθιά (Κοινοτικό Κατάστημα), στις 12 Μαΐου 2024, 10.30 – 13.00