Εκλογική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου, στις 2 Ιουνίου 2024, 10.00 – 16.00, στα Γραφεία του Συλλόγου (Άμπλας, Ευπάλιο)