Ταβέρνα «Μελίστας» (Μαραθιάς Δωρίδας): Μουσική βραδιά με Μαρία Κρούσκου – Βασίλη Φλέγγα – Βασίλη Καλαντζή, στις 23 Ιουνίου 2024, 22.30