Συγκέντρωση ογκωδών αντικειμένων για αποκομιδή, στις 25 Ιουνίου 2024, στον Μαραθιά Δωρίδας