Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος – Εξέταση Δέρματος στο Δημαρχείο Ευπαλίου (5/7/2024, 10.30 – 13.00) και στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαραθιά (5/7/2024, 18.00 – 20.00)