Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος – Εξέταση Δέρματος στο Δημαρχείο Λιδωρικίου, στις 6 Ιουλίου 2024, 10.30 – 13.00