Δράση του Παραρτήματος Φωκίδας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στο Λιδωρίκι, 26 Οκτωβρίου 2022, 17.00