Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας στο Ευπάλιο (Δημαρχείο), στις 6 Ιουνίου 2024, 10.00 – 14.00

Κάδε δεύτερη Πέμπτη