Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κάθε Πέμπτη, 10.00 – 14.00, Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου