«Δωρικόν» (Ευπάλιο): Μουσική βραδιά με Γιώργο Παράμερο – Κωνσταντίνα Κουνάβη – Δημήτρη Φούντα, 13 Απριλίου 2023, 22.00