Εννιά Γαλάζιες Σημαίες για το 2023 στη Δωρίδα: Άγιος Νικόλαος – Βάθη – Γλυφάδα – Ερατεινή – Μαραθιάς – Μοναστηράκι – Σεργούλα – Σκάλωμα – Χιλιαδού

Δήμος Δωρίδος
Άγιος Νικόλαος
Βάθη (Τολοφώνα)
Γλυφάδα
Ερατεινή
Μαραθιάς
Μοναστηράκι
Σεργούλα
Σκάλωμα
Χιλιαδού

Δήμος Δελφών
Άγιοι Πάντες
Καλαφάτης (Γαλαξείδι)
Μαϊάμι (Ιτέα)
Τροκαντερό – Αγκάλη (Ιτέα)