Ταβέρνα Μελίστας (Μαραθιάς): Λαϊκοδημοτική βραδιά με Βασίλη Καλατζή – Βασίλη Φλέγγα – Άγγελο Σταθόπουλο – Ματίνα Μέρη, στις 24 Ιουνίου 2023, 21.30