Προβολή της ταινίας «Διάκος ο Ηρωομάρτυς», στις 25 Αυγούστου 2023, 20.30την Πλατεία της Αρτοτίνας, στις