Εθελοντική Αιμοδοσία στο Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής, στις 13 Σεπτεμβρίου 2023, 17.30 – 20.30