Τσιβελέκας (Καστράκι): Σεμινάριο για τα προϊόντα Vitex, στις 8 Νοεμβρίου 2023, 18.30 – 20.30