«Φτιάξε το δικό σου παραμύθι…», εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Λαογραφικό Μουσείο Μανάγουλης, στις 29 Οκτωβρίου 2023, 12.00