Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθιά, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 17.00 – 18.00