Εργαστήριο Παρασκευής Σαπουνιού στην Ερατεινή, στις 3 Νοεμβρίου 2023, 17.30