Γυμναστική Ενηλίκων στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μαραθιά, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.50 – 17.50