Όλα τα μπανεράκια είναι υποστηρικτών του Απόλλωνα Ευπαλίου χωρίς οικονομική ανάμειξη της ιστοσελίδας.