Ταβέρνα Μελίστας (Μαραθιάς): Μουσική βραδιά με Βασίλη Καλατζή – Βασίλη Φλέγγα – Κωνσταντίνα Κουνάβη, στις 20 Μαΐου 2023, 21.30