Η Ασπασία Μανδρέκα (υποψήφια της ΝΔ στη Φωκίδα) σε Μαλάματα – Μανάγουλη – Ευπάλιο, στις 16 Μαΐου 2023, 18.30 – 21.00