Μνημόσυνο για τον Δημήτριο Ψαρρό και τους συναγωνιστές του, στις 28 Μαΐου 2023, 12.00, στο Κλήμα Ευπαλίου