Γιώργος Καπεντζώνης (Δήμαρχος Δωρίδος): Να μην κλείσει το Ταχυδρομικό Κατάστημα Ευπαλίου!

Για την Περιφερειακή και την Τοπική Ανάπτυξη δεν αρκούν οι προθέσεις και οι ευχές, χρειάζεται η ελαχιστοποίηση των διαφορών στους όρους οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας ανάμεσα Κέντρου και Περιφέρειας, που συντείνουν στον υδροκεφαλισμό στη χώρα και ως εκ τούτου στην αύξηση της διαφοράς ευημερίας, δυνατοτήτων για εύρεση εργασίας και ποιότητας ζωής.

Και ενώ έχουμε ανάγκη σαν χώρα και σαν κάθε ξεχωριστός τόπος την Ανάπτυξη της Περιφέρειας, αποφάσεις όπως το κλείσιμο δομών των ΕΛΤΑ οδηγούν στην περαιτέρω απομόνωση της Επαρχίας γενικώς, αλλά και συγκεκριμένων περιοχών όπως είναι το Ευπάλιο που από τις 17 Ιουλίου 2023 σταματά η λειτουργία του εκεί Ταχυδρομικού Καταστήματος.

Η Ανάπτυξη της Δωρίδας είναι μονόδρομος αν θέλουμε να σταματήσει η συρρίκνωση του πληθυσμού της και ότι αυτό σημαίνει. Το κλείσιμο απαραίτητων δομών εμποδίζει την αναπτυξιακή πορεία που τόσο ανάγκη έχει ο Τόπος μας.

Η Διοίκηση των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξετάσει τις αποφάσεις της για το κλείσιμο των Ταχυδρομικών Καταστημάτων.

Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη θέσει το ζήτημα στον τοπικό βουλευτή και τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει τονίσει την αναγκαιότητα διατήρησης των ΕΛΤΑ τόσο στο Ευπάλιο όσο και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Δωρίδος, για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Δωρίδος.

Ενωμένη η Κοινωνία της Δωρίδας πρέπει να διεκδικήσει να βελτιωθούν και όχι να υποχωρήσουν παραπέρα οι δείκτες της τοπικής οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Γιώργος Καπεντζώνης
Δήμαρχος Δωρίδος