Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, 30 Μαρτίου 2023, 10.00 – 14.00, Δημαρχείο Ευπαλίου

Κάδε δεύτερη Πέμπτη