Αντάμωμα Τρικορφιωτών, 11 Δεκεμβρίου 2022, 13.00, Κέντρο «Ο Χρήστος», Χαλάνδρι Αττικής