Ο Κωνσταντίνος Χαλιορής βραβεύθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό