Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Περιφερειακό Ιατρείο Μοναστηρακίου

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας