Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Κυριακή 7 Απριλίου 2024

Τρίτη 9 Απριλίου 2024

Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Σάββατο 13 Απριλίου 2024

Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Κυριακή 28 Απριλίου 2024

Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Εκθέσεις

ΜΟΥΣΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Περιφερειακό Ιατρείο Μοναστηρακίου

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας