Άγιος Πολύκαρπος

Γρηγορίτικα 

Δροσάτο

Ευπάλιο

Κάμπος

Καστράκι

Κλήμα

Λόγγος

Μαγούλα

Μαλάματα

Μανάγουλη

Μαραθιάς

Μοναστηράκι

Παλαιόμυλος

Παλαιοξάρι

Παλαιοχώρι

Παραλία Σεργούλας

Πευκάκι

Ποτιδάνεια

Σεργούλα

Παραλία Σεργούλας

Σκάλωμα

Τείχιο

Τρίκορφο

Φιλοθέη 

Χιλιαδού

………………………………………….

Κορινθιακός Κόλπος

Ναύπακτος