* Αρχική

Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών Δωρίδας «Η Γκιώνα», στις 7 Απριλίου 2024, 11.00, στα Γραφεία του Συνδέσμου (Βύρωνας Αττικής)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μελών του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών Δωρίδος «Η Γκιώνα» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού και κατόπιν σχετικής απόφασης […]