Δήμος Δωρίδος: Παραλίμνιος Αγωγός Λυμάτων Μόρνου – Τεράστιο έργο εθνικής και τοπικής σημασίας – Έγκριση δημοπράτησης

Δελτίο Τύπου

Παραλίμνιος Αγωγός Λυμάτων Μόρνου
Τεράστιο έργο εθνικής και τοπικής σημασίας
Έγκριση δημοπράτησης

Ένα από τα κορυφαία έργα του Δήμου Δωρίδος είναι και ο παραλίμνιος αγωγός λυμάτων περιοχής Μόρνου, με τίτλο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Δωρίδος», προϋπολογισμού 23.808.000 ευρώ.

Η ένταξη κατασκευής του παραλίμνιου αγωγού σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ήταν μία από τις κύριες διεκδικήσεις του Δήμου Δωρίδος για αρκετά χρόνια και ευοδώθηκε μετά από πολλές προσπάθειες και συναντήσεις με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων με χαρακτηριστικότερες:

  • Παρέμβαση του Δημάρχου Δωρίδος Γιώργου Καπεντζώνη στη Βουλή των Ελλήνων στις 17/6/2020, ενώπιον της υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος.
  • Αυτοψία από τα μέλη της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής στις 4/6/2021 στην περιοχή της Λίμνης του Μόρνου.
  • Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών πόρων της Βουλής στις 24/6/2021, με σχετική τοποθέτηση – εισήγηση του Δημάρχου Δωρίδος Γιώργου Καπεντζώνη.
  • Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής τον Δεκέμβριο του 2021, με θέμα: «Περιορισμοί που επιβάλλονται για υπέρτερο δημόσιο συμφέρον κλπ», με τοποθέτηση – εισήγηση του Δημάρχου Δωρίδος Γιώργου Καπεντζώνη.

Μετά από τις παραπάνω προσπάθειες εκδόθηκε το έτος 2023 η απόφαση ένταξης του έργου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που αποτέλεσε τεράστια επιτυχία για το μέλλον της περιοχής και τον Δήμο Δωρίδος.

Ο Δήμος Δωρίδος ως κύριος του έργου ανέθεσε την υλοποίηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με προγραμματική σύμβαση που συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης και ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.

Αυτό το εθνικής σημασίας έργο που είναι βασική υποχρέωση του κράτους, για την προστασία της λίμνης του Μόρνου, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ορόσημο για την περιοχή αυτή της Δωρίδας. Θα αποτελέσει παρέμβαση – τομή για το αποχετευτικό σύστημα των οικισμών γύρω από τη λίμνη, καθώς και των φυλακών Μαλανδρίνου.

Στο πλαίσιο της μελέτης που εκπόνησε ο Δήμος Δωρίδος, καθώς και τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας υλοποιώντας τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, ενέκρινε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 τη δημοπράτηση του έργου με προϋπολογισμό 23.808.000 ευρώ. Ενέκρινε επίσης τη διακήρυξη, την περίληψη της διακήρυξης, και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με ανοικτό διαγωνισμό και αξιολόγηση της μελέτης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης μετά την έγκριση δημοπράτησης δήλωσε ότι η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει στην άρση των απαγορεύσεων γύρω από τη λίμνη, γεγονός που επηρεάζει μέχρι και σήμερα το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, αποτελώντας εμπόδιο στην ανάπτυξή της.

Ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό για τη συνεργασία, τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και της Περιφέρειας για την κίνηση των διαδικασιών υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου για τη Δωρίδα και έκφρασε την ευχή να κινηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι με ταχύτητα, μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοσή του.