Γενική Συνέλευση της Δωρικής Αδελφότητας, στις 26 Νοεμβρίου 2023, 10.30, στη Δωρική Στέγη (Αθήνα)