Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, στις 4 Ιανουαρίου 2024, 18.00

 

ΘΕ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων
Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

Λιδωρίκι, 2 Ιανουαρίου 2024

Θέμα: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Λιδωρίκι, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος (άρθρο 64 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023) και η εκλογή μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος (άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023).

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Κουτσούμπας Κωνσταντίνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
⦁ Γιαννόπουλος Δημήτριος του Αναστασίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
⦁ Αλεξανδρής Γρηγόριος του Αλεξάνδρου
⦁ Αντωνόπουλος Λεωνίδας του Γεωργίου
⦁ Αρβανίτης Νικόλαος του Δημητρίου
⦁ Βλαχογιάννης Θεόδωρος του Χρήστου
⦁ Γεωργακόπουλος Ευθύμιος του Μιλτιάδη
⦁ Γεωργουσόπουλος Θεόδωρος του Ανδρέα
⦁ Γκίκας Χρήστος του Αθανασίου
⦁ Γλυμίτσας Γεώργιος του Αριστείδη
⦁ Καγιάς Ιωάννης του Ευθυμίου
⦁ Κάζος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
⦁ Καπεντζώνης Γεώργιος του Νικολάου
⦁ Καραχάλιος Δημήτριος του Παναγιώτη
⦁ Καραχασάνης Γεώργιος του Νικολάου
⦁ Κατσαρός Χαράλαμπος του Βασιλείου
⦁ Κούγιας Ιωάννης του Δημητρίου
⦁ Κουτσούμπας Κωνσταντίνος του Θεοχάρη
⦁ Μαυρομμάτης Εμμανουήλ του Νικολάου
⦁ Νίτσος Βασίλειος του Κωνσταντίνου
⦁ Παλασκώνης Κωνσταντίνος του Ευσταθίου
⦁ Παπαδοπούλου Γεωργία του Κωνσταντίνου
⦁ Σχίζας Επαμεινώνδας του Ιωάννη
⦁ Σχοινάς Σπύρος του Επαμεινώνδα
⦁ Φλέγγας Ιωάννης του Αθανάσιου
⦁ Φλετούρης Κωνσταντίνος του Βασιλείου
⦁ Φρομουζόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
⦁ Μπάκας Χαράλαμπος, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων