Κοπή Πίτας του Λυκείου των Ελληνίδων Φωκίδας, στις 27 Ιανουαρίου 2024, 20.00, στο Decades Cafe-Bar (Ερατεινή Δωρίδας)