Γενική Συνέλευση και Κοπή Πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Διακοπιωτών, στις 11 Φεβρουαρίου 2024, 10.00, στα Γραφεία του Συλλόγου (Αθήνα)