Κούλουμα στην Πεντάπολη Δωρίδας (Πλατεία), στις 18 Μαρτίου 2024, 11.00