Εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου Λευκαδιτίου, 12 Αυγούστου 2022, 19.30