Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς στη Φωκίδα – Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024: Υψηλή Κατηγορία