Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς στη Φωκίδα – Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Μέση Κατηγορία