Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος, 5 Αυγούστου 2022, Λιδωρίκι