Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αμυγδαλιά, 18 Αυγούστου 2022, 10.00 – 13.00, Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλιάς