Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας στο Λιδωρίκι (Κέντρο Υγείας): Κάθε Πέμπτη, 10.00 – 14.00