Λαϊκή μουσική βραδιά με Θανάση Κατσουλιέρη – Στάθη Φλώρο – Δημήτρη Ζωγράφο, 24 Φεβρουαρίου 2023, Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Αμυγδαλιάς