Κούλουμα με τον Αθλητικό Σύλλογο Διακοπίου, 27 Φεβρουαρίου 2023, Πλατεία Διακοπίου