Συνέδριο «Η συμβολή της κτηνοτροφίας στην ισορροπία – αειφορία του περιβάλλοντος», 10 – 11 Ιουνίου 2023, Λιδωρίκι