Εκλογές στον Πολιτιστικό Σύλλογο Διακοπίου, 2 Απριλίου 2023, 9.00 – 16.00, Αθήνα