Ο Σταύρος Πολίτης παραιτήθηκε από αντιδήμαρχος Δωρίδας και ανεξαρτητοποιήθηκε από τον συνδυασμό «Δωρίδα για όλους»

Την παραίτησή του από αντιδήμαρχος Δωρίδας υπέβαλε ο Σταύρος Πολίτης με επιστολή προς τον δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, με την ίδια επιστολή, δηλώνει και την ανεξαρτητοποίησή του από τον συνδυασμό του δημάρχου «Δωρίδα για όλους»

…………………………………….

Γνωστοποίηση παραίτησης – ανεξαρτητοποίησης

Δια της παρούσης, σας γνωστοποιώ ότι παραιτούμαι από τη θέση του Αντιδημάρχου και από οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης έχω οριστεί.

Σας κάνω γνωστό, επίσης, ότι θέτω εαυτόν εκτός της παράταξης «Δωρίδα για όλους» του Γιώργου Καπεντζώνη.

Μετά, δε, την έμμεση προσπάθεια μομφής προς το πρόσωπό μου, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου της 06/03/2023, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου, για την προάσπιση της τιμής και της υπόληψής μου.

Στην απόφασή μου αυτή οδηγούμαι, έχοντας συνεκτιμήσει αφενός τα γεγονότα, αλλά και τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, που αποτυπώνουν εναργέστατα την προσβλητική εικόνα που δημιουργήθηκε στην κοινή γνώμη από την σε βάρος μου υπαινικτική τοποθέτηση του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου , αφετέρου την επιλογή του τελευταίου για επιτηδευμένη και μη άμεση αποκατάσταση της εικόνας αυτής στον τύπο αναφορικά με το πρόσωπό μου.

Δηλώνω ότι σεβόμενος όσους με τίμησαν με την ψήφο τους, θα συνεχίσω να μάχομαι για τον τόπο μου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου.

Κλείνοντας, και καθώς η διαυγής πολιτική μου πορεία – κάθε πτυχή της οποίας προ(σ)καλώ όποια Αρχή το επιθυμεί να ελέγξει – δε μου επιτρέπει να αφήσω σκιές να αιωρούνται σε βάρος μου, εν ευθέτω χρόνω, θα προβώ σε παράθεση των κρίσιμων στοιχείων, που αφορούν στην επίμαχη εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος

Σταύρος Κ. Πολίτης

…………………………………….

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

Της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος με αρμοδιότητες και ευθύνη:

1.Την υπογραφή βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος πλην των πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται στην έδρα του Δήμου.
2.Τη συνεργασία με τους Προέδρους, τα Μέλη των Κοινοτήτων και τους Συλλόγους, για την επίλυση λειτουργικών θεμάτων και προβλημάτων τους καθώς και σε δράσεις για την ανάδειξη και ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας.
3.Την ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

1. Εποπτείας και ελέγχου του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Πληροφορικής,
Επικοινωνιών και Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων.
2. Εποπτείας και ελέγχου της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, πλην αρμοδιοτήτων που
αναφέρονται ως καθήκοντα άλλων Αντιδημάρχων.
3. Υπηρεσία Δόμησης- Ενέργειες για τη στελέχωση της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δωρίδος και συντονισμό της υποστήριξης του Δήμου Δωρίδος από την υπηρεσία Δόμησης του Δ.Δελφών (έως τη στελέχωση της ΥΔΟΜ Δ.Δωρίδος).
4. Σύνταξης εισηγήσεων γνωμοδοτήσεων επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Αιολικά Πάρκα κλπ.
5. Τις ενέργειες υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου «Ταμιευτήρας Τολοφώνος – Χάρμισκο».
6. Παρακολούθηση και συντονισμό ενεργειών σχετικά με την υπόθεση εδαφικών διεκδικήσεων ακινήτων του Δήμου από την Ι. Μ. Κουτσουρού.
7. Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων.
8. Τέλεση πολιτικών γάμων.
9. Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.
10. Υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων, εφόσον η υποχρέωση αυτή δεν εμπίπτει στα καθήκοντα των Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Διευθυντών όπως αυτά περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
11. Συνεργασία με τους Προέδρους και τα Μέλη των Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων του.