Δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κονιάκου, Μάιος 2023, Αθήνα